Zorg; een van de belangrijkste speerpunten in onze samenleving. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn, en voornamelijk blijven. Echter, een te hoge eigen bijdrage kan voor grote problemen zorgen. Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil hier een stokje voor steken en lanceert daarom tijdelijk een nieuwe dienst; Bespaar Eigen Bijdrage (BEB).

Ouderen die thuiszorg nodig hebben of die verhuizen naar een verpleeghuis, betalen hier een eigen bijdrage voor. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor, ook wel CAK genoemd, berekend. Deze berekening (en dus de eigen bijdrage die de ouderen moeten betalen) wordt gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. In veel gevallen is de situatie al dermate veranderd, dat duizenden ouderen een te hoog bedrag betalen voor hun eigen bijdrage. Deze hoge bedragen kunnen voor problemen zorgen. Denk hierbij aan het niet kunnen betalen van de extra kosten die veroorzaakt worden door de veranderende situatie.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB en BEB benadrukken dat de dienst tijdelijk is; “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken.”

De organisaties hebben dus een duidelijk doel voor ogen. Daarom start de nieuwe dienst per direct. Manon van der Kaa, directrice van KBO-PCOB stelt het volgende;

“Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid.”

Door de goede samenwerking tussen-, en het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel ouderen hulp krijgen om kosten te besparen. De nieuwe dienst biedt onder andere de mogelijkheid om, met behulp van de Bespaar Scan, de verplichte eigen bijdrage te berekenen en wellicht te verlagen. Ook kan het teveel betaalde geldbedrag teruggevorderd worden.

De Christelijke Hogeschool Ede en ziekenhuis Rivierenland, gaan samen met andere zorgpartners de HBP-V opleiding starten. Op 13 juni 2018 hebben ze een samenwerkingspartners getekend. Toekomstige HBO-V studenten kunnen nu in hun eigen regio de verpleegkunde opleiding volgen en hoeven nu niet ver te reizen of te verhuizen. Ook hopen de zorgpartners dat hierdoor meer HBO-Verpleegkundigen zullen worden opgeleid en gaan werken in zorginstellingen in Rivierenland.

Het belang van hoger opgeleide verpleegkundige is groot. Ook gezien de personeelstekorten en de kennis en kwaliteiten die zij kunnen overbrengen.

Het Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam is weer “gezond”. Zo blijkt uit de jaarrekening die het VUmc bekend maakte op 31 mei 2018. Daarin staat dat het ziekenhuis een resultaat heeft geboekt van 31,5 miljoen euro over 2017, waar dat in 2016 nog 13,9 miljoen euro was.

Na vier jaar bezuinigen is het dan eindelijk zo ver; het VUmc is weer “gezond” op financieel vlak. Het ziekenhuis wijt het verbeterde financiële resultaat aan een combinatie van bezuiniging, enkele incidentele baten en een verbeterde beheersing van kosten en

Positief resultaat

In 2017 steeg de solvabiliteit naar 26,2 procent, waar dat in 2016 nog 24,2 procent was. Met de solvabiliteit wordt de maatstaf bedoeld om te beoordelen of een onderneming financieel gezond is. De verdiensten die zijn voortgekomen uit patiëntenzorg bedroegen in 2017 maar liefst 480 miljoen euro en in 2016 was dat 452 miljoen euro. Daarnaast ontving het VUmc in 2017 wel 188 miljoen euro aan subsidies. In 2016 kregen zij 183 miljoen euro aan

Fusie met

Al met al hebben deze maatregelen, bezuinigingen en subsidies geleid tot een positief financieel plaatje voor het VUmc. Toch wordt 2018 een onstuimig jaar voor het VUmc. Afgelopen jaar is besloten om het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VUmc te laten fuseren. De bestuurlijke fusie zal plaatsvinden op 7 juni 2018. Het doel van beide ziekenhuizen is uiteraard om de samenwerking zo goed en doelmatig mogelijk te laten

Imaging Center

Tot slot is het VUmc druk bezig met de investering voor de bouw van het Imaging Center. Het Imaging Center is zowel een behandel-, als onderzoekscentrum voor beeldvormende technieken. Denk hierbij aan de allernieuwste CT-scanners, MRI-scanners, PET-scanners en optische scanners. Het gebouw van het Imaging Center zal in 2019 klaar zijn voor gebruik.

Het VUmc verwacht over 2018 weer een positief, financieel resultaat te behalen.

De vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) heeft laten weten dat er veel belangstelling is voor de studie geneeskunde. Er zijn in totaal 9174 aanmeldingen voor de opleiding geneeskunde binnengekomen voor het studiejaar 2018/2019.

Na de aanmelding blijkt dat studenten zich geregeld bedenken en toch voor een andere studie kiezen. De selectieprocedure wordt dan onderbroken.

Om tot de studie geneeskunde te worden toegelaten is er een kans van één op de drie. In Rotterdam is de kans het grootst om te worden toegelaten. Utrecht, Groningen en Maastricht zijn veruit de populairste faculteiten voor de studie geneeskunde.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

geneeskunde

Chirurgen van het Waterland ziekenhuis uit Purmerend hebben voor het eerst een patiënt geopereerd aan een schouderprothese die na dagopname direct naar huis kon. Voor Nederlandse begrippen is dit een unicum.

Vroeger stond voor deze ingreep twee tot drie dagen herstel. Chirurgen gaan er nu van uit dat patiënten thuis beter herstellen. Bij mensen met een ‘versleten schouder’ of afgescheurde pezen’, deze patiënten krijgen vaak een vervangend schoudergewricht.

Orthopedisch chirurg Derk van Kampen zegt dat er regelmatig contact is vanuit het ziekenhuis met de patiënt, gedurende zijn of haar revalidatie. Het Waterland ziekenhuis Purmerend doet ongeveer vijftig schouderoperaties per jaar.

Auteur: Karel der Vries, redactie Zuster Jansen

Uit de eerste Monitor zorg voor ouderen blijkt dat de meeste ouderen maar weinig zorg nodig hebben. Uit het meten van zorguitgaven blijkt dat tachtig procent van de zorguitgaven gebruikt wordt door twintig procent van de ouderen. Sowieso gaat bijna 5 procent van uitgaven van zorg naar ouderenzorg.

De koste van zorg liggen bij 85-plussers vier keer hoger dan bij mensen tussen de 65 en 75 jaar. Nederlandse 65-plussers zijn erg vitaal en gebruiken weinig zorgkosten.

Veel 85-plussers wonen nog thuis en kunnen thuis blijven wonen met hulp van de wijkverpleging.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

 

Uit onderzoek van het RadboudUMC in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat wanneer patiënten in het ziekenhuis tijdens hun opname hun thuismedicatie blijven gebruiken, dat er een flinke kostenbesparing is. Tevens is er minder werk voor verpleegkundigen en een hogere patiënttevredenheid.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat er wanneer er thuismedicatie zal worden ingezet tijdens een tijdelijke opname dat er een besparing is van ongeveer vijftien miljoen euro. 83 procent van de ondervraagden was over de aanpak erg tevreden en men bleek minder angstig voor medicatiefouten en ervoer het als meer regie over de zorg.

Op dit moment is het nog te complex om als ziekenhuis over te stappen op thuismedicatie tijdens ziekenhuisopname.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

thuismedicatie

Uit een conceptvoorstel van minister Bruins (Medische zorg) en de Jonge (Volksgezondheid) blijkt dat het Kabinet voortaan weer zal gaan bepalen hoeveel geld er naar de zorg gaat. Eerder bepaalde het zorginstituut dit.

In 2017 was er een verplichte miljardeninvestering voor verpleeghuizen en hier is het Kabinet destijds door overvallen. Hierdoor kwam de betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk te staan.

Middels het nieuwe wetsvoorstel wil het Kabinet de lastendruk van publieke uitgaven en een ongewenste stijging van collectieve uitgaven tegenhouden.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Kabinet

In 2017 heeft zorgverzekeraar een verlies geleden. Het verlies komt door de laag gehouden premie. Voor het derde jaar op rij is het verzekeringsresultaat negatief.

Zorgverzekeraar CZ biedt al jaren onder de kostprijs haar zorgverzekering aan en daardoor is er geen stijging van de premie geweest.

CZ verwacht dat de zorgpremie de komende jaren zal stijgen want om een kostendekkende premie te krijgen zal CZ een inhaalslag moeten maken.

Onder CZ groep vallen ook e verzekeraars Delta Lloyd en OHRA.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

Zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen zoals; huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen uit het ziekenhuis, psychiaters en medisch specialisten willen een eind aan de overbodige en onzinnige regels in de zorg.

Aan minister Bruins worden op dinsdag 27 maart 2018 62 schrappunten overhandigd. Hiermee hopen de initiatiefnemers.

Op initiatief van ledenorganisatie VvAA en huisartsengroep Het Roer Moet Om (HRMO) hebben er verschillende sessies plaatsgevonden in het kader van (Ont) Regel de Zorg.

Zorgverleners hebben een dringend beroep gedaan op stakeholders wegens de toenemende druk van regeltjes.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen

“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam