Nieuws

06.02.2021 Verpleeghuizen moeten lastige keuzes maken om basiszorg overeind te houden

Nederland heeft een heftig en bewogen jaar achter de rug sinds de intrede van het coronavirus. Veel mensen werden ziek, winkels moesten hun deuren sluiten en de horeca is al lange tijd dicht. Ook de zorgsector heeft een flinke klap gekregen. De druk op de (ouderen)zorg is hoog, het ziekteverzuim loopt overal op en de gaten in de personeelsroosters zijn lastig op te vullen. Zorgorganisaties doen momenteel alleen wat noodzakelijk is. Minder douchen is voor sommigen al de vervelende realiteit. 

Afschalen en schrappen van de zorg

Volgens Nico de Pijper, werkzaam bij zorgorganisatie Zorgwaard, loopt het ziekteverzuim op; “Dat het nu nog lukt om goede zorg te geven is onder meer door de ongelofelijke loyaliteit van medewerkers. Maar die worden ook moe, raken versleten. Dit is in de hele zorgsector een issue. Je moet roeien met de riemen die je hebt.” Dat leidt tot afschalen en schrappen. Dit is allesbehalve gewenst, maar zorgorganisaties kunnen niet anders.

De zorg werd in maart direct gedeeltelijk afgeschaald bij Zorgwaard. Er werd minder huishoudelijke ondersteuning geboden en cliënten werden minder vaak gedoucht; “De meeste bewoners mogen bij ons zelf kiezen hoe vaak ze gedoucht willen worden. Sommigen willen een of twee keer, anderen vier of vijf keer. In dat laatste geval schroef je terug”, aldus de Pijper. Keuzes zijn nodig om de basiszorg overeind te houden en de kwaliteit van de zorg te behouden, maar dat kan volgens de Pijper erg confronterend zijn voor de familie.

Gevolgen van corona

Ook bij het Parkhuis in Dordrecht zijn de gevolgen van corona (of een nasleep daarvan) nauwelijks te overzien. Maar liefst zestig werknemers zitten thuis. Dat is 8,5 procent van het totale personeel. Volgens woordvoerder Yone van Beek is er nu soms sprake van een minimale bezetting. In het belang van de bewoners werd er vóór corona alleen gewerkt met vaste gezichten, maar nu is de organisatie genoodzaakt om ook uitzendkrachten in te zetten; “Zeker bij onze doelgroep – bij het Parkhuis wonen voornamelijk mensen met dementie, red. – zijn vaste gezichten wenselijk. De bewoners kunnen zich niet altijd even goed uiten. Dan is het belangrijk om hun gedrag te kunnen lezen en te weten hoe je met iemand om moet gaan. Dat is natuurlijk lastiger als je iemand minder goed kent.

Afgelopen week heeft het grootste deel van de bewoners en medewerkers van het Parkhuis een vaccin gekregen. En dat is noodzakelijk, want ook bewoners raakten besmet met het coronavirus. Vorige maand waren 15 bewoners besmet. Elf daarvan zijn gelukkig weer hersteld en vier bewoners zijn eraan overleden.

Auteur: redactie


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam