Nieuws

19.11.2021 Boostervaccin voor blijvend hoge bescherming wordt versneld aangeboden

De boosterprik: een veelbesproken en actueel onderwerp. Volgens de Gezondheidsraad draagt de booster bij aan een blijvend hoge bescherming. Minister Hugo de Jonge (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft daarom op 12 november besloten om vanaf 19 november te starten met het toedienen van de boosterprik aan de oudste en meest kwetsbare groep. Dit besluit is tot stand gekomen na overleg met het RIVM, GGD GHOR en de zorgkoepels.

De vaccins die het afgelopen jaar in Nederland zijn toegediend tegen COVID-19 zijn effectief; ze bieden voor maar liefst 94 procent bescherming tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent bescherming tegen IC-opname. Toch heeft minister De Jonge half oktober aan de Gezondheidsraad gevraagd of zij een nieuw advies willen geven over de boosterprik in verband met de toename van het aantal besmettingen. Op 2 november adviseerde de Gezondheidsraad om uit voorzorg te starten met een booster voor 60-plussers en kwetsbaren om de toename van ernstig zieken voor te zijn.

Bescherming voor de ouderen en meest kwetsbaren

De booster biedt namelijk extra bescherming voor de oudsten en meest kwetsbaren. Daarom zullen 80-plussers als eerste een uitnodiging ontvangen vanaf donderdag 18 november. Mensen die aan de beurt zijn mogen ook direct hun partner meenemen. Op die manier kunnen er zoveel mogelijk mensen, op korte termijn de boosterprik krijgen.

Vanaf dinsdag 23 november zullen bewoners van zorginstellingen aan de beurt komen, te beginnen bij zorginstellingen met een eigen arts. Zij krijgen vanaf volgende week maandag de mogelijkheid om vaccins te bestellen bij het RIVM. Als instellingen niet zelf kunnen vaccineren, mogen zij een beroep doen op de GGD.

Naar verwachting zullen eind december vervolgens ongeveer vier miljoen 60-plussers een uitnodiging ontvangen. Ook zij krijgen het boostervaccin bij één van de GGD-locaties. De 60-plussers op de BES-CAS-eilanden zullen vanaf dinsdag 23 november een boostervaccin aangeboden krijgen. Dat is uiteraard nadat de primaire doelgroep aan de beurt is geweest.

Boostervaccins voor medewerkers in de zorg

Daarnaast stelt de overheid boostervaccins beschikbaar voor medewerkers in de zorg die contact hebben met patiënten. Dit vindt het kabinet belangrijk, omdat de druk op de zorg hoog is, maar zorgcontinuïteit wel uiterst belangrijk is.

In ziekenhuizen zullen zorgmedewerkers, waaronder ook ambulancepersoneel en huisartsen, gevaccineerd worden door eigen personeel. In andere zorgsectoren kunnen medewerkers terecht bij GGD-locaties.

Het toedienen van een boostervaccin zal slechts een relatief beperkt effect hebben op het aantal besmettingen. Voor de algemene bevolking zijn de COVID-19 vaccins erg effectief: ze beschermen erg goed tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Het advies van de Gezondheidsraad moet dus niet gezien worden als een middel om de huidige besmettingsgolf terug te dringen.

Auteur: redactie

 


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam