Nieuws

23.12.2022 Aantal mensen dat arts vraagt om euthanasie of hulp bij zelfdoding neemt toe

Het aantal mensen dat euthanasie wil plegen, of hulp wil krijgen bij zelfdoding, neemt al een aantal jaar achter elkaar toe. Voornamelijk kankerpatiënten doen een beroep op artsen om hen te begeleiden bij actieve levensbeëindiging. Dat blijkt uit cijfers van de artsenfederatie KNMG.

Deze cijfers zijn tot stand gekomen door informatie van het CBS en de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). De RTE ziet het aantal meldingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding de laatste jaren flink toenemen: in 2018 waren er 6126 meldingen, in 2019 waren dat er 6361, in 2020 maar liefst 6983 en in 2021 zelfs 7666.

Meeste gevallen van euthanasie verricht bij kankerpatiënten

Volgens de artsenfederatie worden de meeste gevallen van euthanasie verricht bij kankerpatiënten (4684), mensen met een combinatie van ouderdomsziekten (307), dementiepatiënten (215) en mensen met psychiatrische aandoeningen (115). Dit wordt gedaan door een huisarts of specialist ouderengeneeskunde en gebeurt voornamelijk bij de patiënten thuis of in een hospice of andere zorginstelling (verzorgingshuis, ziekenhuis of verpleeghuis).

Om ervoor te zorgen dat een euthanasieproces op de juiste manier verloopt, wordt iedere zaak beoordeeld door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Zij onderzoeken of de arts in kwestie voldaan heeft aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen. Euthanasie is namelijk strafbaar volgens de wet en mag uitsluitend onder zware voorwaarden (na medisch en juridisch onderzoek) worden uitgevoerd. Dit zijn patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden én er zelf om vragen.

Wanneer een arts euthanasie heeft toegepast bij een patiënt, moet hij dit in alle gevallen direct melden bij de gemeentelijke lijkschouwer: een arts die de doodsoorzaak onderzoekt en vaststelt. Vervolgens gaat de euthanasiemelding ter toetsing naar de RTE. Deze commissie kan, wanneer een arts niet volgens de wettelijke voorschriften heeft gehandeld, de zaak voorleggen aan het openbaar ministerie. Dit komt gelukkig vrij weinig voor.

Belangrijk verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding

Er is een belangrijk verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding. Bij euthanasie dient de arts het dodelijke medicijn toe en bij hulp bij zelfdoding geeft de arts het dodelijk medicijn aan de patiënt, die het vervolgens zelf inneemt. Vaak wordt palliatieve sedatie ook verward met euthanasie. Echter, bij euthanasie is het doel om de patiënt te laten overlijden. Palliatieve sedatie wordt toegepast wanneer het overlijden van de patiënt binnen twee weken wordt verwacht. Hierbij wordt de patiënt in een diepe slaap gebracht om ondraaglijke klachten te bestrijden.

Daarnaast is er ook nog een groep mensen (maar liefst 10.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder) met een doodswens, omdat voor hen het leven voltooid is. Zij willen zelf, of met hulp, een einde aan hun leven maken. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van ZonMw (organisatie voor gezondheidszorg en innovatie). Het kabinet-Rutte IV wil zich meer verdiepen in de beweegredenen van deze groep. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor euthanasie, omdat er geen sprake is van een medische oorzaak.

Auteur: redactie


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam