Nieuws

22.04.2023 Stijging aanvragen PGB bij zorgkantoor: Nivel onderzoekt motieven

Er is een toename in het aantal aanvragen voor een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CZ-zorgkantoor. Het Nivel onderzocht waarom meer mensen een PGB aanvragen. Wat zijn hun belangrijkste redenen?

De zes belangrijkste motieven

Er zijn natuurlijk meerdere motieven om een PGB aan te vragen, maar tijdens het onderzoek kwamen de zes belangrijkste motieven naar voren. Het behouden van eigen regie staat met stip op één. Maar liefst 60 procent wil het liefst de touwtjes zelf in handen houden, gevolgd door het verzorgd willen worden door naasten met 50 procent. Ongeveer een derde geeft aan dat de zorgorganisatie of zorgverlener alleen beschikbaar is via een PGB, terwijl 26 procent aangeeft dat er te weinig flexibiliteit is bij zorg in natura (ZIN). Ongeveer één op de vijf cliënten wil niet verzorgd worden door te veel verschillende gezichten. Tot slot kiest 15 procent voor PGB, omdat de zorg dan goedkoper geregeld kan worden dan via zorg in natura.

Tevredenheid

De meeste cliënten (89 procent) zijn tevreden met de PGB-zorg. Slechts 2 procent van de cliënten is ontevreden en zou in de toekomst niet meer voor PGB kiezen. De overige 9 procent overweegt zorg in natura te kiezen als dit beschikbaar is en aan hun behoeften voldoet.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst die werd ingevuld door 374 cliënten die in 2021 een PGB hadden aangevraagd. Het onderzoek richtte zich op cliënten binnen de gehandicaptenzorg (GZ), de ouderenzorg (V&V) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Auteur: redactie


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam