Artikelen

08.12.2021 Omdenken in de zorg: “benadruk de mooie kanten van ons vak”

De druk op de zorg blijft, zeker gezien de huidige coronasituatie, onverminderd hoog. Vaak worden de knelpunten benoemd, maar zorgbestuurders Guy Buck en Ellen Hoogervorst willen juist denken in oplossingen. Zij luiden de noodklok: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze oudere medemens, die ons land heeft opgebouwd, kwalitatief goede zorg blijft krijgen tot zijn of haar levenseinde?

Guy Buck, directeur van zorgorganisatie Aafje en voorzitter van koepelorganisatie ConForte geeft aan dat het van groot belang is dat mantelzorgers gaan bijspringen. Maar liefst één op de tien zorgmedewerkers zit ziek thuis en dat levert veel problemen op bij zorgorganisaties. Zij kunnen namelijk niet altijd de zorg leveren die ouderen verdienen en nodig hebben. Daarom slaakt hij een noodkreet en verzoekt hij mantelzorgers om te helpen waar mogelijk: “Als je kunt helpen, help alsjeblieft. Help je naasten, je eigen moeder, je eigen familielid.”

Thuiszorg afgeschaald

Door de hoge druk komt het al regelmatig voor dat de thuiszorg moet worden afgeschaald. Dit betekent voor sommige ouderen dat zij minder zorg krijgen dan wenselijk is, maar het is de enige manier om medische zorg te kunnen verlenen aan cliënten voor wie dat noodzakelijk is. Buck begrijpt dat er (te) veel gevraagd wordt van de mantelzorgers, maar ziet ook de overbelasting in de thuis- en verpleegzorg: “Wij zijn óók overbelast. Hoe doen we het samen? Als het goede gesprek met de mantelzorger er is, dan kom je daar wel uit.”

Volgens Ellen Hoogervorst, bestuurder van Curamare, is het verhaal van Buck herkenbaar: “We moeten het echt samen doen.” De druk op de thuiszorg maakt het onmogelijk om het niveau van zorg te leveren wat zij voor ogen heeft. Ook Buck ziet dat de kwaliteit van de zorg langzamerhand daalt: “Dat komt omdat we een tekort aan zorgprofessionals hebben, maar ook omdat het ziekteverzuim echt hoog is. Dat varieert tussen de 10 en 13 procent.”

Korte termijnoplossing mantelzorgers

Maar, Buck is van mening dat de extra inzet van mantelzorgers slechts een kortetermijnoplossing is. Hij denkt dat er in de toekomst veel meer veranderingen nodig zijn, waaronder het bijstellen van de verwachtingen in de ouderenzorg: “Verwachtingen in de zin van: hier hebt u mijn moeder, veel succes.”

Tevens hoopt Buck dat de technologische ontwikkelingen de druk op de zorg kunnen verminderen en dat het takenpakket wordt aangepast. Zorgverleners zijn nu ook druk met administratieve werkzaamheden: “Maar we willen handen aan het bed, niet achter de computer.

Hoogervorst is blij dat er jaarlijks nog altijd meer mensen voor een opleiding in de zorgsector kiezen: “Aan ons de taak om die interesse om te zetten in gediplomeerde collega’s die daadwerkelijk met hart en ziel zorg kunnen verlenen. En dat ze de zorg niet gaan afbranden, vanwege administratieve lasten en het feit dat we zorg willen leveren van een bepaald niveau, maar dat niet kunnen.”

Ook Buck wil positief afsluiten, want volgens hem is de zorg een prachtig beroep en zouden meer mensen ervoor moeten kiezen: “Het is mooi om je oudere medemens te helpen, de oudere medemens die deze stad en regio heeft opgebouwd. Wat is er mooier dan dat en je zorghart te laten spreken? Wat onze medewerkers 24 uur per dag, ieder uur weer doen, daar nemen we echt ons petje voor af. En we nodigen graag iedereen uit om daaraan deel te nemen.”

Auteur; redactie

 


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam