Artikelen

27.04.2020 KBO-Brabant benadrukt belang van openheid verpleeghuizen

Leo Bisschops, voorzitter van de belangenvereniging voor senioren KBO-Brabant, heeft het vermoeden dat verpleeghuizen niet eerlijk zijn over het aantal sterfgevallen. “Ik heb daar grote moeite mee. Het beleid is absoluut gediend met reële cijfers. We moeten de feiten onder ogen zien.”

Het vermoeden van Bisschops is gebaseerd op cijfers van het CBS. Zij publiceerden dat er de afgelopen weken drie keer zoveel mensen zijn overleden in de Brabantse verpleeghuizen dan normaal. In de eerste twee weken van april stierven er landelijk gezien ongeveer vierduizend mensen meer dan normaal. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er in de kwetsbare groep, de 65-plussers, 1850 meer stergevallen waren dan in de eerste tien weken van dit jaar. Dat is een toename van 65 procent. Bisschops; “Als ik dat naast de informatie leg van verpleeghuizen, denk ik: dit klopt niet.”

Hoge sterfte verpleeghuizen

Afgelopen zaterdag publiceerde het ED een artikel over de hoge sterfte in verpleeghuizen. Daarin werd vermeld dat familieleden vraagtekens zetten bij de openheid van de verpleeghuizen wat betreft de gevolgen van corona. Bisschops noemt deze vorm van communicatie het “Chinese model”. Veel landen kijken argwanend naar de sterftecijfers die de Chinese autoriteiten bekendmaken; ze zijn te laag om paniek te voorkomen. Bisschops vermoedt dat dit fenomeen zich nu ook in verpleeghuizen afspeelt; “Onrust voorkomen op deze manier is een slecht motief. Dat geldt ook als lagere cijfers bedoeld zouden zijn om verkeerde politieke beslissingen toe te dekken over de verdeling van beschermingsmiddelen aan verpleeghuizen.” Met die laatste opmerking doelt Bisschops op de keuze van het kabinet om beschermingsmaterialen in de eerste weken van de crisis vooral beschikbaar te stellen voor huisartsen, GGD´s, ziekenhuizen en ambulancediensten. Verpleeghuizen zitten daardoor zonder beschermingsmateriaal. Toch wordt de Tweede Kamer daar steeds kritischer over.

Kwetsbare bewoners

Bisschops wil wel benadrukken dat; “in verpleeghuizen nu dagelijks meer wordt gedaan dan je zou mogen verwachten. Het onmogelijke wordt gevraagd.” Daarnaast wijst hij er nadrukkelijk op dat niet alle sterfgevallen per se te wijten zijn aan het coronavirus. Ook Loes Hartman, werkzaam bij het RIVM, bevestigd dat; “Als in verpleeghuizen is gebleken dat er enkele gevallen van corona zijn, wordt er verder niet meer getest.” Volgens haar geldt in het algemeen dat verpleeghuizen voornamelijk te maken hebben met bewoners met een kwetsbare gezondheid die ook kunnen overlijden aan een combinatie van factoren.

Auteur: redactie

 


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam