VUmc krijgt vijf ton voor ontwikkeling ouderenzorg

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VUmc (UNO-VUmc) ontvangt bijna vijf ton van het ministerie van VWS. Dit geld wordt ingezet voor drie verschillende projecten. Het UNO-VUmc wil ouderen meer evidence based maken door het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde interventies. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een methode om beter om te gaan met voorschrijven van antibiotica en een methodiek voor het omgaan met probleem gedrag.

Medewerkers uit het verpleeghuis zullen bijgeschoold worden en daarna de tijd krijgen om hun nieuwe kennis toe te passen op hun werkwijze. Voor het tweede project zullen diverse verpleeghuizen uitgenodigd worden als peilstation te fungeren. Zij zullen dan gestandaardiseerde gegevens  overhandigen aan het UNO-VUmc. Het gaat dan om gegevens over bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en handelingen die voorkomen in het verpleeghuis. Het derde project omvat het ontwikkelen van een indicatoren set voor de UNO-VUmc.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam