Vaak slechte overdracht medicijngebruik patiënt van arts naar arts

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt vast dat het nog vaak slecht gesteld is met de veiligheid rondom medicijnen. Het gaat vaak mis met de overdacht tussen de arts en een andere arts of zorgverlener. Het medicijngebruik wordt vaak niet goed vastgelegd en overgedragen.

De inspectie heeft de laatste twee jaar onderzoek gedaan naar de omgang met medicijnen bij huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorginstellingen. Volgens de IGZ is er te weinig overleg tussen zorgverleners van diverse organisaties. Dan is een fout natuurlijk snel gemaakt.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam