Privacy vaak geschonden in zorg

Uit onderzoek van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) blijkt dat er geregeld problemen zijn rondom privacy in de zorg. Van de ondervraagden geeft de helft aan problemen te hebben met privacy in de zorg. Bijna dertig procent van de ondervraagden geeft aan dat zij denken dat de privacy van mensen in zorg op grote schaal wordt geschonden.

Zij geven aan problemen te hebben met bijvoorbeeld het feit dat er meegeluisterd wordt tijdens vertrouwelijke gesprekken en dat er foutieve informatie in het patiëntendossier aanwezig is. Veel deelnemers van het onderzoek denken dat zorgverleners informatie uitwisselen zonder toestemming van de patiënt of cliënt. Vooral bij gemeenten gaat het volgens de ondervraagden geregeld mis. Zo zouden er complete patiëntendossier opgevraagd worden door gemeentes en opgeslagen zijn in het systeem van gemeenten waar diverse mensen toegang tot hebben.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam