Nieuws

07.11.2016 Verpleegkundigen vinden zorg verslechteren

Uit een enquête van de SP blijkt dat de situatie in de zorg verslechterd. 81 procent van de 1120 ondervraagde verpleegkundigen uit ziekenhuizen geven aan dat de zorg achteruit gaat. Driekwart van de verpleegkundigen vindt dat er meer bureaucratie is. Er worden diverse redenen genoemd voor de verslechterde situatie zoals bureaucratie en de toenemende werkdruk. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP schrok van het hoge aantal verpleegkundigen die zelf stellen dat de kwaliteit van zorg achteruit gaat.

Verpleegkundigen geven ook aan dat zij minder tijd krijgen voor patiënten en dat ze geregeld signaleren dat de zorg buiten het ziekenhuis ook achteruit gaat. Ze zien mensen met zwaardere problemen en vervuilder binnenkomen. Er komen ook positieve punten naar voren uit enquête, vooral over gehoord worden en de samenwerking met artsen. Renske Leijten vindt dat er snel iets moet gebeuren.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam