Nieuws

07.12.2016 Toezicht door IGZ op meldcode ouderenmishandeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat naast de toezicht op kindermishandeling voortaan ook toezicht houden op de meldcode ouderenmishandeling. Ouderen zijn regelmatig slachtoffer van mishandeling en komt vaker voor dan men denkt. Naar schatting van de IGZ worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld.

Fysieke mishandeling zoals slaan en knijpen komt geregeld voor maar ook de psychische mishandeling. Daaronder valt bijvoorbeeld het weghouden van post, pesten, bedreigen en uitschelden. Er zijn ook gevallen bekend van seksueel misbruik. Melding van diefstal van geld of eigendommen zal ook onder het toezicht van de inspectie vallen. De toezicht vanuit de IGZ zal telefonisch plaatsvinden. Zij zullen telefonisch contact opnemen met diverse instellingen om inzicht te krijgen of medewerkers voldoende getraind zijn in het herkennen van ouderenmishandeling.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam