Nieuws

14.04.2017 Steeds meer patiënten gebruiken zware pijnstillers

Uit cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat het gebruik van zware pijnstillers wederom is toegenomen. In 2016 gebruikten 444.000 patiënten het morfine-achtige medicijn oxycodon, in vergelijking met 2015 is dat bijna 83.000 meer. Wanneer je het vergelijkt met acht jaar geleden is het gebruik ruimschoots verviervoudigd.

Patiënten krijgen meer medicijnen mee naar huis, doordat zij korter in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat zou een verklaring kunnen zijn van de groei. Het gebruik van het middel fentanyl is ook explosief gestegen, sinds 2008 is het gebruik verdubbeld. Het aantal morfinegebruikers is de laatste redelijk stabiel gebleven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam