Nieuws

13.02.2017 Meldpunt Trots op Ouderenzorg geopend

Hugo Borst en Carin Gaemers hebben in navolging op het manifest Scherp op Ouderenzorg, samen met het nationaal Ouderenfonds het meldpunt Trots op Ouderenzorg geopend. Het meldpunt is bedoeld om positieve verhalen uit de ouderenzorg te verzamelen. Zij wensen inzicht te krijgen in wat er wél goed gaat in de ouderen zorg. Welk verpleeghuis is een voorbeeld voor alle andere verpleeghuizen? Welk initiatief kan ouderenzorg in Nederland verbeteren? Dat zijn vragen waarop antwoord gezocht wordt. Alle ouderen, mantelzorgers en medewerkers in de zorg worden opgeroepen om te melden wat goed gaat in de ouderenzorg.

De meldingen zullen worden gebundeld in een witboek en worden na de Tweede Kamerverkiezingen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het witboek moet een inspiratie zijn en een leidraad vormen voor de ouderenzorg in Nederland.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam