Nieuws

08.09.2017 Kwaliteit van zorg in Nederland loopt gevaar

Door de overheveling van overheidstaken naar de gemeenten versnippert de kennis over gezondheidszorg. Daarmee dreigt een landelijke regie van de zorg in het gedrang te komen. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport Gezond Verstand.

Meerdere gemeenten zouden dezelfde onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren. De resultaten daarvan worden echter niet meer landelijk gedeeld. Volgens Rathenau is betere kennisuitwisseling noodzakelijk. Het Ministerie van Volksgezondheid zou moeten toezien op de opbouw van gemeentelijke gezondheidskennis.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam