Nieuws

19.06.2017 Goede zorg in plaats van richtlijnen moet centraal staan

Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) moet de zorgsector in Nederland op de schop. Momenteel zijn de bewezen zorg en vaak knellende richtlijnen leidend in de zorgsector. RVS stelt echter dat goede zorg centraal moet staan. De raad wil met dit advies toewerken naar een nieuw uitgangspunt voor goede zorg. Het accent ligt momenteel te veel op standaarden, transparantie, verantwoording en controle. Het blijkt echter niet goed uit te pakken voor de persoonlijke zorg voor een patiënt.

Volgens de RVS moet goede zorg vooral een kwestie zijn van hart en ziel, en niet van verstand. Eenduidig wetenschappelijk bewijs doet onvoldoende recht aan het morele en persoonlijke karakter van goede zorg.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam