Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Voordat nieuwe zorgaanbieders mogen starten met het verlenen van zorg, wil minister Edith Schippers dat nieuwe aanbieders zich eerst melden via een meldplicht. Minister Schippers is met een wetsvoorstel bezig welke op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. In het wetsvoorstel komt de Wet toelating zorgaanbieders aan bod.

Nieuwe zorgaanbieders zullen in de toekomst wanneer zij zich aanmelden direct gewezen worden op het feit aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen. Door deze melding kan er in een vroeger stadium een betere beoordeling komen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de kwaliteit van nieuwe zorgaanbieders. Het gaat voornamelijk om zorgaanbieders die vallen onder de Wet klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz).

De huidige toelatingsprocedure Wet toelating zorginstellingen zal komen te vervallen wanneer de nieuwe wet zal worden aangenomen.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam