Lijst met zinloze behandelingen opgesteld door artsen

Een groep onderzoekers hebben een lijst opgesteld waarin 1.366 medische handelingen vermeld staan die volgens de artsen zinloos zijn. De lijst zou als richtlijn voor artsen gebruik kunnen worden. De lijst met nutteloze medische behandelingen in het ziekenhuis wordt aangeboden aan Minister Edith Schippers (Volksgezondheid), meldt de Volkskrant.

Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd door IQ Healthcare, een onderdeel van het Radboudumc. Dit onderzoek is opgestart naar aanleiding van internationale onderzoeken waaruit bleek dat maar de helft van de uitgevoerde behandelingen ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn in Nederland bijvoorbeeld kijkoperaties niet altijd zinvol bij knieklachten en krijgen mensen met COPD veel te zware medicijnen die niet werken. 40 procent van handelingen op de lijst hebben betrekking op medicatie.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam