Artikelen

21.12.2017 Belasting van mantelzorgers blijft gelijk, blijkt uit onderzoek van SCP

Mantelzorg is ten opzichte van 2014 nauwelijks veranderd als het gaat om hoe belast mantelzorgers zich voelen. Dat is de conclusie van het SCP uit het onlangs verschenen onderzoek ‘Voor elkaar?’, waarin de situatie van 2016 in kaart is gebracht. Ruim vier miljoen Nederlanders (ongeveer 32 procent van de 16-plussers) heeft in 2016 mantelzorg verleent, waarbij 1 op de 10 aangaf een hoge mate van belasting te ervaren. Dit is nauwelijks anders als men het vergelijkt met 2014. Twee derde van de ondervraagde Nederlanders vindt dat de zorg voor hulpbehoevende ouders meer een taak voor de overheid is dan van familieleden. Er wordt dus vaker aangegeven dat er grenzen zijn aan de hulp die het netwerk zou moeten bieden, concludeert het SCP.

Meeste mantelzorgers redden zich goed met juiste hulp

Uit het onderzoek blijkt dat het met veel mantelzorgers goed gaat. De meeste van hen geven daarnaast aan dat zij voldoende kennis hebben en dat ze ook genoeg ondersteuning aangeboden krijgen.

Een minderheid van 8,6 procent van de mantelzorgers geeft echter aan een hoge belasting te ervaren. Zij hebben naar eigen zeggen ook meer kennis, vaardigheden en ondersteuning nodig. Vooral de verzorgers die iemand bijstaan met dementie, psychische problemen of een terminale ziekte ervaren vaak deze hogere mate van belasting. Van deze groep is 25 procent zelfs ernstig belast, en 1 op de 5 vrijwilligers geeft aan dat de werkzaamheden zwaar zijn. Conclusie van het onderzoek, dat op verzoek van VWS is uitgevoerd en deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van de HLZ, is dat het gebruik van ondersteuning (informatie, advies, cursussen en contact met lotgenoten) beperkt is.

U vindt de volledige ‘Voor elkaar?’ publicatie op de website van het SCP.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam