Artikelen

20.04.2017 76 miljoen euro verlies zorgverzekeraar VGZ

Zorgverzekeraar VGZ heeft een verlies geleden van 76 miljoen euro in 2016. Over 2015 boekte VGZ nog een positief resultaat van 214 miljoen euro.

VGZ heeft geld uit zijn reserves ingezet om de premiestijging te beperken. Gelukkig is door andere meevallers, zoals scherpe inkoop van zorg en door te snijden in de bedrijfskosten, het verlies nog beperkt gebleven.

VGZ wil de komende jaren inzetten op kostenbesparing zodat de premies op een vergelijkbaar niveau kunnen blijven.

Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen


“Wij hebben zeer goede zorg en service ontvangen van Zuster Jansen”
Mvr. Bergman, Rotterdam